Opdracht 9

Download het volgende werkblad en teken de onderdelen die je nodig hebt voor het dak. 

 

Deel jouw resultaat met je cursusleider.