Eindopdracht 4 

uitpakken en afronden

  • Download het volgende lespakket en pak het uit:
  • Voorzie de metalen bak aan de achterkant van jouw naam.
  • Maak tenminste vijf foto's van de assembly.
  • Maak een bouwtekening waarin de maten duidelijk zichtbaar zijn.
  • Deze opdracht moet je aan je begeleider laten zien.