002

Een brainstormsessie voer je uit om alle wilde ideëen terug te brengen naar één concreet idee.

Snelle navigatieInleiding

In dit artikel gaan we eens kijken naar een overlegtechniek genaamd brainstormen. Er zijn heel veel verschillende brainstormtechnieken, met elk hun voor-en nadelen. We zullen een brainstormtechniek bespreken.

003


De standaard methode

Bij brainstormen is het de bedoeling dat je met een aantal mensen ideeën uitwisselt en nieuwe ideeën bedenkt. Nouja… ideeën bedenken kan natuurlijk helemaal niet! Ideeën kunnen ontstaan doordat je een probleem steeds weer op een andere manier bekijkt en na blijft denken over verschillende oplossingen.

Een brainstormsessie is helemaal niet bedoeld om beslissingen te nemen of om een probleem tot in de puntjes te verhelderen. Hier hebben we andere methoden voor. Het doel is juist om samen tot ideeën te komen door op elkaars gedachten door te gaan. De gedachte hierachter is dat meerdere mensen als groep, creatiever zijn dan een gelijk aantal mensen als individu.

Voor een brainstormsessie heb je natuurlijk een groep mensen nodig. Deze groep kan 2 tot 20 deelnemers hebben. De brainstormsessie zelf duurt helemaal niet zo lang, 30 minuten is lang genoeg. Het verwerken van de brainstormsessie kost beduidend meer tijd.


De regels en richtlijnen

Er zijn een aantal regels bij een brainstormsessie deze zullen we eerst doornemen:

 • Iedereen is gelijk, er is geen leider.
 • Brainstorm een vraag tegelijk!
 • Ieder idee is goed!
 • Hoe meer ideeën hoe beter!
 • Wilde ideeën zijn welkom!
 • Geen discussies over ideeën.
 • Wees kort en bondig, niet meer dan drie woorden per idee.
 • Ga door op elkaars ideeën.
 • Zorg dat het doel van de sessie duidelijk is!

Wat je NOOIT mag zeggen:

“Ja, maar…”
“Bestaat al.’
“Daar hebben we het geld niet voor.”
“Al geprobeerd.”
“Hoe weet je dat het zal werken?”
“De baas zal het maar niets vinden.”
“Sinds wanneer ben jij de expert?”
“Ik vind het toch geen WOW-idee.”
“Het is nog niet goed uitgewerkt.”
“Dat behoort niet tot onze core business.”
“Wat als onze concurrenten er mee gaan lopen?”
“Echt nieuw en origineel is dat toch niet.”
“Past niet in onze strategie.”
“Lijkt me niet erg realistisch.”
“Welke redenering zit hierachter?”
“Fantastisch! Subliem!! Geniaal!!! Dit is “m!!!!
“Wat gaan onze klanten hiervan zeggen?”
“Als het zo’n goed idee is, waarom heeft niemand dit ooit eerder bedacht?”


De brainstormvraag

Tijdens het brainstormen zoek je creatieve antwoorden op een vraag. Het bedenken van de brainstormvraag vraagt wat aandacht:

De brainstormvraag mag maar een vraag bevatten. De volgende vraag:
Hoe kunnen we een binnen verblijf voor de Vari maken dat veel licht binnen krijgt en energiezuinig is?
is geen goede vraag. Er worden immers twee vragen tegelijk gesteld. Als je meerdere vragen wilt brainstormen moet je meerdere brainstormsessies houden.

Houd je vraag simpel. Wanneer je een lange zin nodig hebt om je vraag te formuleren is je vraag te lastig.

Maak een duidelijke vraag. Vaag taalgebruik…. Daar heeft niemand iets aan. Als er bepaalde vaste beperkingen zijn mag je die meteen meenemen in je vraag. Wanneer je een nieuw vervoersmiddel moet ontwikkelen waar geen motor in zit dan mag je dit natuurlijk meteen in je vraag opnemen.


Het brainstormen zelf

Het brainstormen begint met het noteren van de vraag op een bord, raam, groot vel papier… whatever. Tijdens het brainstormen noem je om beurten een antwoord/oplossing die past bij de vraag. De genoemde oplossing schrijf je op het vel papier. Denk constant aan de regels en richtlijnen! Wijs elkaar ook op de regels. Want er is geen leider, iedereen mag schrijven, je moet ingaan op elkaars ideeën, hoe gekker het idee hoe beter, etc!
Wanneer iemand met een idee komt dat voortborduurt op een bestaand idee van een ander kun je deze ideeën aan elkaar koppelen. Houd het tempo zo hoog mogelijk, dan wordt je uitgedaagd om te noemen wat er in je op komt in plaats van heel lang na te denken over je idee.

001


Ordenen van de brainstormsessie

Het ordenen van de resultaten van de brainstormsessie bestaat uit twee simpele stappen:

 1. Ordenen van gelijke ideeën: zet alle ideeën die bij elkaar passen of een beetje op elkaar lijken bij elkaar.
 2. Rangschikken waarde: Bepaal eerst individueel en daarna met de groep welke ideeën de moeite waard zijn om uit te werken of op door te gaan.
  Een eenvoudige manier om snel de beste ideeën te kiezen is Hits. Geef iedereen een aantal stemmen (Hoeveel? Aantal ideeën/aantal deelnemers). Laat iedereen individueel en in stilte zijn of haar topideeën aanduiden. De ideeën met de meeste stemmen komen op de lijst van uit te werken ideeën te staan. Die ideeën bespreek je, werk je verder uit of ga je clusteren.

Tip: houd na die eerste selectie nog een selectierondje. Met de specifieke opdracht om de meest creatieve en opwindende ideeën er uit te halen. Die krijgen een extra stem. (maximaal 2 extra ideeën per deelnemer).


Het uitwerken van de ideeën

Maak de ideeën duidelijk. Vraag je af hoe, wat, waar, waarom, wat zijn de gevolgen, de voordelen, moeilijkheden.
Maar hoe werk je ideeën verder uit? Een handige methode is om te werken met het onderstaande ideeformat. Met zo’n format bepaal je welke vragen je beantwoord wil zien. Het geeft iedereen houvast terwijl de ideeën uitwerkt worden. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n ideeformat.


Handige varianten:

Wat is de grootste rem bij het brainstormen?
Juist, iedereen moet wachten op zijn beurt. Op dat moment bedenk je zelf geen nieuwe ideeën en het gebeurt dat je je idee vergeet. Een oplossing is het brainstormen met post-it briefjes. Schrijf de ideeën op een post-it en plak deze op een vel….. dit heeft natuurlijk weer het nadeel dat je niet reageert op de ideeën van anderen.

De oplossing is natuurlijk simpel. Je schrijft de vraag op het blad en je plakt allemaal een post it. Iedereen kijkt 20 seconden naar het vel en de post-it briefjes die erop staan en schrijft een nieuw idee op een post-it. Sluit het idee aan op een idee dat al op het vel hangt? Plak de post-it dan bij dit idee.

 

Gebruikte bronnen: ·Hand-out brainstorm technieken; M. v d Westelaken, V. Peters, M Kieft; 2011
Brainstorm.com; K de Vos
Wikipedia - Brainstormen

 

APA verwijzing naar dit artikel:

Educatieve Uitgeverij 11J. (2016, 12 mei). Brainstormsessie. [webpagina] Geraadpleegd op xx maand, jaar, van http://science-web.nl/groepswerk/brainstormen

Dit werk van Science-web.nl is niet rechtenvrij en valt onder auteursrecht. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie, in welke vorm dan ook, is daarom niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke schriftelijke toestemming. 
Een link naar dit artikel wordt door ons wel zeer gewaardeerd.