Destructieve sessie

boem.jpg

SNELLE NAVIGATIE

Inleiding
De regels van een destructieve sessie
Destructieve sessie met je team
Destructieve sessie met een opdrachtgever


Inleiding:

Destructief betekent kapot maken. Bij een destructieve sessie ga je dan ook echt iets slopen. Je sloopt geen voorwerp, nee je sloopt een plan, een idee of een ontwerp. De mens is van nature beter in zeuren dan in positief zijn. Ga maar na, als je gevraagd wordt wat je allemaal bevalt aan je klas kom je zeker op vijf verschillende ideeën.  Als je vervolgend gevraagd wordt wat er allemaal niet leuk is aan de klas dan kom je op veel meer ideeën. Hier kun je niets aan doen. Mensen onthouden negatieve dingen nou eenmaal beter dan positieve dingen. Dit nadeel aan de mens gaan we in ons voordeel gebruiken. Een destructieve sessie kun je gebruiken voor verschillende doeleinden. Deze worden na de regels besproken.


De regels van een destructieve sessie

Voordat we je precies uitleggen wat een destructieve sessie is moeten we eerst een paar afspraken maken. Een destructieve sessie kan namelijk heel vervelend worden als je het commentaar persoonlijk opvat. Het is namelijk niet gaaf als jouw plan, idee of ontwerp afgekraakt wordt. De volgende regels zijn dan ook echt super belangrijk:

  1. Een opmerking mag NOOIT persoonlijk gericht worden. Je mag dus nooit zeggen dat iemand iets niet goed bedacht heeft. Het plan is niet goed, de persoon die het plan bedacht heeft staat daar los van. Je geeft tijdens een destructieve sessie dus nooit feedback over een persoon. Dat doe je op een ander moment.
  2. Opmerkingen moeten heel specifiek zijn. Een opmerking dat een ontwerp niet goed is, daar heeft niemand iets aan. Je kunt pas iets met een opmerking als je aan geeft welk gedeelte van een ontwerp niet goed is.
  3. Leg uit waarom iets niet goed is, kom met verbetervoorstellen.
  4. Eén opmerking leidt niet tot perfectie. Wanneer er een destructieve sessie gehouden is en de ontwikkelaars aan de slag zijn geweest, houd dan gerust een nieuwe destructieve sessie.
    https://vimeo.com/38247060
  5. Je mag een opmerking tijdens een destructieve sessie nooit persoonlijk opvatten.

I. Destructieve sessie met je eigen team

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je een destructieve sessie zou houden met je team. De belangrijkste reden is het verbeteren van je product. Het komt heel vaak voor dat je werk verdeelt. Neem bijvoorbeeld het schrijven van een eindverslag. Het ene teamlid heeft bijvoorbeeld de kaft gemaakt en een ander teamlid heeft wellicht de inleiding geschreven. Weer een ander teamlid was verantwoordelijk voor hoofdstuk 1. Om ervoor te zorgen dat het eindverslag de kwaliteit heeft die jullie willen kun je een destructieve sessie houden. Dit doe je als volgt.

Team A bestaat uit Luuk, Theo, Bianca en Joost. Stel dat Luuk de kaft heeft gemaakt, Theo heeft de inleiding en hoofdstuk 1 gemaakt. Bianca heeft hoofdstuk 2 gemaakt en Joost heeft hoofdstuk 4 gemaakt.
Jullie maken binnen je team twee teams. Luuk en Theo worden een team en Bianca en Joost worden het tweede team. Het werk dat gemaakt is door Luuk en Theo wordt vernietigd door Bianca en Joost. Het werk dat door Bianca en Joost gemaakt is, wordt vernietigd door Luuk en Theo. Jullie wisselen dus het werk uit.

Als eerst nemen Bianca en Joost de kaft die gemaakt is door Luuk. Voordat ze naar de kaft kijken lezen ze het voorschrift voor de kaft heel nauwkeurig. Vervolgens bekijken ze de kaft en noteren alles wat hen niet bevalt aan de kaft. Bianca en Joost verbeteren niets aan de kaft zelf ze noteren alleen wat hen niet bevalt. Als ze klaar zijn geven ze de lijst met opmerkingen aan Luuk. Hij heeft de kaft immers gemaakt. Luuk verwerkt de opmerkingen van Bianca en Joost en stuurt de kaft opnieuw naar Bianca en Joost. Zij vernietigen de kaft nog een keer (Austins butterfly; Ron Berger; 2002). Als Luuk de kaft een tweede keer verbeterd heeft zou de kaft klaar moeten zijn. Als er nou heel veel opmerkingen zijn is het aan te raden dat de kaft nog een keer vernietigd wordt.

Deze destructieve sessie houd je voor ieder onderdeel van het eindverslag. Natuurlijk kun je voor ieder product een destructieve sessie houden met je team. Let op, jullie producten worden hier echt veel beter van. Mits je natuurlijk de voorschriften goed leest, anders ben je alleen de taal aan het controleren… en daar hebben we spellingscontrole in Word voor. Maak een overzicht van de opmerkingen en de oplossingen en verwerk deze in de bijlagen van je eindverslag.


II. Destructieve sessie met een opdrachtgever of betrokkenen.

Een destructieve sessie met een opdrachtgever is ontzettend handig. De opdrachtgever gaat immers je werk beoordelen. Als je de opdrachtgever vraagt om jullie werk te vernietigen voordat je het werk oplevert, heb je de mogelijkheid om alles aan te passen naar de wens van de opdrachtgever of andere belangrijke betrokkenen. Een destructieve sessie met een opdrachtgever bestaat uit twee delen: de pitch en de destructieve sessie zelf.

destructief.jpg

De pitch
Tijdens de pitch presenteer je in twee minuten wat jullie ideeën zijn. De pitch is kort dus je moet hem goed voorbereiden. Verspil je tijd niet aan overbodige informatie. Schets het probleem/de opdracht en vertel hoe jullie ideeën het probleem verhelpen. Al jullie ideeën moeten aan bod komen. Verhelder je pitch desnoods met een poster, een one-slide presentatie (PowerPoint met 1 dia) of bouwtekeningen.

Destructieve sessie
Na de pitch vraag je de opdrachtgever of de andere betrokkenen om aan te geven wat hen niet bevalt. Probeer geen uitleg te geven maar noteer alles wat niet bevalt.
Indien je het gevoel hebt dat jullie iets wel bedacht hebben maar de opdrachtgever er commentaar op geeft. Ga niet in discussie! Het betekent dat je pitch niet duidelijk genoeg was. Probeer echt door te vragen, controleer of de opdrachtgever het idee heeft of jullie idee alle problemen oplost en of het aansluit bij de eisen. Je zult de problemen en eisen dus moeten kennen. Opzoeken kost te veel tijd. Voorkom het praten in cirkels (een opmerking wordt meerdere keren herhaald). Merk je een cirkel… Zet een uitroepteken achter deze opmerking. De opdrachtgever vindt dit echt een belangrijk punt. Besteed niet meer dan acht minuten aan de destructieve sessie.

Na de destructieve sessie ga je aan de slag om alle opmerkingen te verwerken en jullie idee/oplossing/product dusdanig aan te passen dat alle vernietigende opmerkingen weggewerkt zijn. Leg in je eindverslag en je presentatie nadruk op de oplossingen die vernietigende opmerkingen weg werken. De opdrachtgever heeft immers zijn commentaar gegeven en al het commentaar is weggewerkt… dat moet dan toch wel een voldoende worden! Maak een overzicht van de opmerkingen en de oplossingen en verwerk deze in de bijlagen van je eindverslag.

APA verwijzing naar dit artikel:

Educatieve Uitgeverij 11J. (2016, 16 juni). Destructieve sessie. [webpagina] Geraadpleegd op xx maand, jaar, van http://science-web.nl/groepswerk/destructieve-sessie