Tijd is geld!

7c2f3481-9a57-4e04-92ee-d24220eb27c8.jpg

Snelle navigatie:


top button

inleiding

Plannen is verschrikkelijk lastig. Om goed te kunnen plannen moet je namelijk heel goed weten hoe veel tijd je ergens voor nodig hebt. Hoe vaak zit jij er naast als je aan moet geven hoe veel tijd je nodig hebt om ergens te komen of als je in moet schatten hoe lang je met je huiswerk bezig bent?

In het bedrijf is plannen heel erg belangrijk. Opdrachtgevers betalen jouw tijd immers. Als je veel langer nodig hebt dan de afgesproken tijd dan kost dat jou geld.

Stel dat je de opdracht krijgt van een bedrijf om een reclamecampagne te maken. Jij berekent hoeveel tijd je nodig hebt en je komt uit op 100 uur. Bij een uurtarief van €40,- maak je een offerte van €4000,-.
Aan het eind van het project blijkt dat je 150 uur aan de reclamecampagne hebt gewerkt. Dan heb je dus 50 uur voor niets gewerkt. Dit kost jou €2000,-.

De oplossing lijkt heel erg simpel. Maak een hele ruime inschatting! Zo simpel is het helaas niet. Je bent immers niet het enige bedrijf in Nederland. Wanneer je te ruim begroot ben je te duur en zal een ander bedrijf er met de opdracht vandoor gaan.


top button

Offerte maken

Om te oefenen met het plannen gaan jullie aan het begin van het project een offerte maken. Aan het einde van het project kijken jullie of er winst of verlies is gedraaid en je kunt met klasgenoten uit andere teams kijken of jullie niet te duur waren.

Download het Excel document voor het maken van Offertes


top button

Scherm 1

screen1.png 

Voor je zie je het bovenstaande scherm. Alle witte velden zijn invulvelden. Deze moeten allemaal gevuld worden, met uitzondering van de namen van de teamleden. Je geeft natuurlijk alleen de namen op van teamleden en je hebt waarschijnlijk te veel invulvelden. Denk aan hoofdletters!

  • Hoe luidt de titel van de opdracht? Geef hier de titel van je project
  • Geef jullie namen op: Dit spreekt hopelijk voor zich.
  • Geef jullie klas op: geef de naam van je klas op.
  • Wat is jullie team? Een team heeft meestal een teamletter, een teamnummer of een teamnaam. Noteer deze hier.
  • De opdrachtgever: nu volgen er een aantal vragen over het bedrijf waar je werkt. Vul deze hier in.
  • Uurtarief: Dit is een zeer belangrijke waarde! Het uurtarief staat standaard ingesteld op €40,- deze waarde kun je natuurlijk lager maken maar ook verhogen. Het verlagen van je uurtarief zorgt er voor dat je minder winst maakt. Ga er van uit dat een uur jezelf €30,- kost. Deze €30,- kun je niet in je zak steken, je moet ook nog belasting betalen en meebetalen aan pensioenen en ziektekosten, dit is ongeveer 50% van de inkomsten. Bij een uurtarief van €40,- maak je dus €10,- per uur winst. Je moet ook rekening houden met je concurrentiepositie. wanneer je te dure uren rekent zal je offerte te hoog zijn en zal je de opdracht niet krijgen.
  • Werkplek: Geef op waar je van plan bent om te werken.
  • Datum: duh

Als je klaar bent druk je op het pijltje aan de rechter kant.


top button

Scherm 2

screen2.png

In het tweede scherm zie je een kolom waar je het type werk in kunt vullen. Deze kolom kun je naar wens aanvullen en aanpassen.

De tweede kolom is bedoeld voor het noteren van de deelopdrachten die je van de opdrachtgever gekregen hebt.

Ben je klaar? Druk dan weer op het pijltje.


top button

Scherm 3

screen3.png

Je komt nu uit bij de offerte zelf. Hier staan een hoop gegevens die je eerder opgegeven hebt. In de tabel ga je nu je offerte maken. Je kunt bij “Type werk” een selectie maken, ditzelfde geldt voor de deelopdracht.

Bij de uitvoerplaats selecteer je waar je het uitvoert. Als je een bepaalde opdracht op meerdere plaatsen uitvoert maak je gewoon een extra regel aan.

Als laatst geef je per activiteit aan hoeveel tijd je nodig denkt te hebben. Het blad rekent zelf de tarieven uit.

Heb je meerdere bladen nodig? Onderaan het scherm kun je naar een tweede of derde offerteblad gaan.

screen4.png

Als je offerte klaar is sla je hem op als PDF document en deel je deze met de opdrachtgever. Hoe? Overleg dat even met je docent.


top button

NA DE OPDRACHT

Als je klaar bent met het project houd je de offerte en je logboek naast elkaar.

Je noteert eerst hoeveel geld je gevraagd hebt in je offerte bijvoorbeeld:

Offertebedrag: €4000,-

Daaronder noteer je het aantal uren dat je volgens je logboek in de opdracht hebt gestoken:

Offertebedrag: €4000,-
tijd volgens logboek: 160 h

Heb je dit gedaan, dan reken je uit hoeveel deze uren gekost hebben. Eerder hebben we al besproken dat een uur €30,- kost.

Offertebedrag: €4000,-
tijd volgens logboek: 160 h
Personeelskosten: €4800,-

Heb je verlies gedraaid of juist winst gemaakt? Heb je winst gemaakt, maak de laatste regel groen. Heb je verlies gemaakt? Dan moet je de laatste regel helaas rood maken.

Offertebedrag: €4000,-
tijd volgens logboek: 160 h
Personeelskosten: €4800,-
winst/verlies: €800,-

Als laatste kijk je of er een team in de klas is dat hetzelfde werk voor minder geld had kunnen doen. Druk je eigen team vet en geef met kleur aan of de andere teams winst of verlies hebben gemaakt.

Offertebedrag: €4000,-
tijd volgens logboek: 160 h
Personeelskosten: €4800,-
winst/verlies: €800,-

Offerteprijs team A: €6000,-
Offerteprijs team B: €4000,-
Offerteprijs team C: €10.000,-
Offerteprijs team D: €5000,-
Offerteprijs team E: €8000,-

Je zult zien dat teams die hogere offertebedragen hadden dan jullie soms toch nog verlies maakten. Hoe?!? Niet iedereen gaat efficiënt om met zijn tijd. Een uur spelletjes spelen, kletsen, dromen of gewoon lamballen kost het bedrijf €30,-.

Neem deze winst/verliesrekening op in het eindverslag van je project.

 

APA verwijzing naar dit artikel:

Educatieve Uitgeverij 11J. (2016, 12 mei). Tijd is geld!. [webpagina] Geraadpleegd op xx maand, jaar, van http://science-web.nl/plannen-2/plannen-offerte-maken

Dit werk van Science-web.nl is niet rechtenvrij en valt onder auteursrecht. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie, in welke vorm dan ook, is daarom niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke schriftelijke toestemming. 
Een link naar dit artikel wordt door ons wel zeer gewaardeerd.