• Science

  Heeft een duidelijke opbouw in de theorie
 • Het vak begint bij de basismodule.
 • De hoofdstukken 1 t/m3 vormen de basis van het vak.
 • Na hoofdstuk 3 komt de GEVORDERDEN-MODULE in zicht.
 • De gevorderden-module is bestaat uit vijf thema's.
 • Elektrische energie deel 1 behandelt de basisstof van elektriciteit.
 • Stralingsenergie deel 1 behandelt de basis van elektromagnetische straling met nadruk op licht.
 • Bewegingsenergie deel 1 behandelt de basis van krachten en geluid.
 • Thermische energie deel 1 behandelt de basis van temperatuur, warmte en leerlingen leren grafieken tekenen.
 • Chemische energie deel 1 vormt de basis voor het vak scheikunde waarbij de begrippen atoom en molecuul al behandeld worden.
 • Als een deel 1 van een thema afgerond is kan een leerling de EXPERT variant maken die aansluit op de gevorderden-module.

Concentrische opbouw en vrijheid voor de docent en leerlingen.

Science kent een concentrische opbouw van de lesstof. Doordat de lesstof twee maal langs komt blijft de kennis beter hangen bij leerlingen. Science is opgebouwd uit modules. De eerste module bestaat uit algemene vaardigheden en basiskennis en van daar uit heeft u als docent volledige vrijheid. Heeft u zin om elektriciteit te behandelen dan kan dat. Heeft u meer zin in het behandelen van een scheikundig onderdeel dat geeft dat geen probleem. Als docent bent u vrij.
Ook is het mogelijk om de leerlingen -na het afronden van de basismodule- hun eigen pad te laten kiezen.
Deze manier van leren is ook ideaal voor [Technasium] leerlingen die gewend zijn om hun eigen weg te kiezen.