• Science

  De opbrengsten van Science.....
 • Score op metriek

  Science: 82% v.s. 56% en 26%
 • Score op formulevaardigheden

  Science: 88% v.s. 44% en 22%
 • Score op inzicht in samenhang

  Science: 50% hoger

De cijfers van het havo eindexamen natuurkunde tijdens tijdvak 1 in 2011, waren voor 57,5 % direct afhankelijk van de vaardigheden van de leerling met betrekking tot natuurkundig rekenwerk. Is het dan niet vreemd dat dit zelfde rekenwerk pas in de derde klas, of als de leerling pech heeft, aan het begin van de vierde klas echt behandeld wordt?

Combinatievakken.

Science is in twee varianten beschikbaar:

 • Als lesmethode die de vakken natuurkunde en scheikunde met elkaar combineert. NaSk
 • Als lesmethode die de vakken natuurkunde, scheikunde en techniek met elkaar combineert. NaSkTk

De methode wordt gevolgd vanaf deze website met daaraan gekoppeld een werkboek.

Speerpunten.

Science is een lesmethode met niveau, bedoeld voor de eerste en/of de tweede klas van het vmbo-t, havo en vwo. Deze methoden werken beiden vanuit het principe dat een leerling vanaf het begin het niveau van een vak moet ervaren. Science is geschreven met vier doelen in het achterhoofd; metriek, formule-rekenen, samenhang van begrippen zien en een prettige ervaring met de methode. Na een testperiode van twee jaar zijn de resultaten van het werken met Science ten opzichte van twee methoden van grote uitgevers onderzocht met een zeer positieve uitkomst!

gestelde vragen:

 • Is het materiaal geschikt voor brugklas en 2-de klas nivo Havo/VWO?
  Absoluut! De methode is geschreven voor vmbo-t, havo en vwo. De differentiatie zit hem in hoe ver de leerling komt en uiteraard welke opgaven een leerling kan maken bij toetsing. 
 • Is het materiaal beschikbaar op iPad?
  Zeker! Wij gebruiken het ook op de iPad. De methode is toegankelijk via onze website waar iedere leerling dan een individuele inlognaam en wachtwoord voor ontvangt. Deze kunnen aangeleverd worden door jullie (bijvoorbeeld dezelfde gegevens als de inloggegevens voor het internet of Magister) maar wij kunnen deze gegevens natuurlijk ook verstrekken.
 • Wat biedt het materiaal tav het faciliteren van Differentiatie.
  Deze vraag behoeft een wat uitgebreider antwoord en dit zouden we graag een keer persoonlijk toelichten. In een notendop vindt de differentiatie plaats op twee vlakken. Ten eerste is het vak opgebouwd uit drie modules: basis, gevorderd en expert. De basismodule bestaat uit drie hoofdstukken die bij voorkeur klassikaal behandeld worden. Na de basismodule komt de gevorderdenmodule, deze bestaat uit vijf hoofdstukken die in willekeurige volgorde afgewerkt kunnen worden. De docent kan klassikaal met een hoofdstuk bezig gaan, samen met leerlingen die de uitleg nodig hebben, terwijl kinderen die de uitleg niet nodig hebben hun eigen pad kiezen en dus sneller kunnen werken. Zodra de basismodule en de gevorderdenmodule afgerond zijn zit u qua niveau iets boven de andere lesmethoden. De expertmodule geeft de mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden. De “betere” leerlingen kunnen hier natuurlijk zelf mee aan de slag maar ook kunnen er een aantal hoofdstukken klassikaal gedaan worden. De expertmodule bestaat ook uit vijf hoofdstukken die in willekeurige volgorde gemaakt kunnen worden. Wel is er de afhankelijkheid dat een experthoofdstuk pas gemaakt kan worden als het aanverwante gevorderdenhoofdstuk voldoende gemaakt is.
  De tweede differentiatie vindt plaats bij de toetsing en dat komt door de opbouw van de toetsen.
  Al met al is dit dus een complexere vraag die we graag een keer persoonlijk toelichten.
 • In hoeverre is het materiaal interactief.
  De term interactief lijkt een enigszins relatief begrip. In de methode zitten interactieve elementen (voorbeeldopgaven, stap-voor-stap instructie, audio, video) maar alleen functionele interactieve elementen. Er zitten geen spelletjes e.d. verwerkt in deze methode, Fifa en Call of Duty spelen de kinderen thuis wel. De lesmethode die digitaal aangeboden wordt komt ook samen met een werkboek omdat de onderzochte leerlingen ( ongeveer 450) aangeven dat ze liever niet typen bij het maken bij opgaven en al helemaal niet op een iPad.  
 • Wat zijn de kosten ?
  De kosten voor Science zijn ongeveer even hoog als de andere NaSk methoden maar zijn wel afhankelijk van welke variant van Science u wilt gaan geven. De nakijkmodellen zijn inbegrepen, de toetsen ook (gelijk delen met andere collega’s via een gedeelde Dropbox map). Niet inbegrepen zijn de voortgangsposters per klas waardoor direct inzichtelijk is hoe ver een leerling is (€14,99). De certificaten zijn ook niet inbegrepen, dit is een diploma waarop te zien is hoe ver een leerling gekomen is en op welk niveau een hoofdstuk is afgerond (€0,40).
 • Welke ondersteuning kunnen wij krijgen bij het invoeren van het vak?
  Indien jullie Science willen gaan geven komen we graag langs om te helpen met de opstart. Wij werken ook fulltime voor de klas maar we weten zeker dat we een geschikt moment kunnen vinden.
 • Welke ondersteuning kunnen wij krijgen als we het vak geven?
  Wij hebben natuurlijk ook een WhatsApp groep met alle docenten die Science geven zodat je altijd terecht kunt met je vragen.
 • Is het mogelijk om informatie in te winnen bij collega's die Science geven maar niets te maken hebben met deze uitgeverij?
  Dit kunnen wij natuurlijk regelen! Informatie van collega's is super waardevol dus waarom zelf het wiel uitvinden als een ander dit al gedaan heeft?

 

Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.