Image3.png 

Image7.png

PROJECTONDERWIJS

Kan onoverzichtelijk zijn voor begeleiders, zeker als het gaat om persoonlijke ontwilkkeling van leerlingen. Voor leerlingen is het soms lastig om erachter te komen wat er van hen verwacht wordt en wanneer producten van hen verwacht worden. De afgelopen jaren hebben wij al veel ontwikkeld voor het projectonderwijs en vanaf nu is er MIJN SCIENCE-WEB. 

MIJN SCIENCE-WEB, oftewel MSW, is een digitale omgeving waarin projectonderwijs structuur krijgt. Van evaluatie tot becijfering en van planning tot deadlines. Zowel leerlingen als docenten hebben inzicht in de competentieontwikkeling van de leerlingen en de onderlinge verschillen binnen de teams. Met MSW krijgt u meer inzicht en bespaart u vooral heel veel tijd.

 

 Image4.pngAUTOMATISCH EVALUERENImage6.png

Evalueren kan een intensieve klus zijn. Het bedenken van de vragen, het verspreiden en afnemen van de evaluaties en het verwerken van de resultaten kosten zo een paar uur. Met MSW is dit verleden tijd.

U stelt een evaluatie samen door een selectie te maken uit de ruim 300 standaard vragen of door zelf vragen toe te voegen. Met een druk op de knop stuurt u de evaluaties naar een team, een klas, een jaarlaag of de gehele school. Zodra de evaluaties door de leerlingen ingevuld zijn heeft u direct inzicht in het functioneren van een team of een individu.

Ook kunt u als docent open vragen stellen aan de teams. Perfect voor een weekreflectie of een POP.

 VOORTGANG INZICHTELIJKImage5.png

Doordat u per periode aan kunt geven welke producten er verwacht worden en hoe zwaar de weging is van de verschillende producten kunnen zowel de leerlingen als u in een oogopslag zien hoe ver een project vordert. 
De ingeleverde producten worden binnen MSW becijferd. Leerlingen kunnen direct het resultaat zien van hun producten. 
Ook de voortgang op persoonlijke competenties is duidelijk vanaf de eerste dag tot het heden. Hierdoor heeft u meer inzicht in de leerlingen die u binnen krijgt. U ziet de resultaten van eerdere jaren immers ook.

Als docent kunt u ook de logboeken van studenten inzien en kunt u via het SCRUMBOARD real-time volgen waar studenten mee bezig zijn. Op deze manier weet u altijd hoe ver een team gevorderd is en houdt u overzicht over uw klas.

 

 WIST U DATJES??Image8.png

... U MSW een maand lang gratis kunt gebruiken met een onbeperkt antal gebruikers?
... U zelf niets hoe[ft te doen en dat wij, indien gewenst, de school voor u inrichten en onderhouden?
... U binnen 1 seconde teams kunt samenstellen met combinaties van leerlingen die niet eerder bij elkaar hebben gezeten?
... U zelf bepaalt welke vragen u gebruikt voor een evaluatie?
... U zelf bepaalt welke evaluatievragen meetellen voor het procescijfer?
... U alles kunt overschrijven? MSW doet alleen voorstellen.
... U kunt beoordelen met meer dan alleen cijfers?
... U via het systeem snelle feedback kunt geven op producten doormiddel van de 'snelle-reactie-knoppen'?
... U berichten en notificaties naar leerlingen/teams/klassen kunt sturen en dat zij lekker niet kunnen antwoorden?
... U van iedere individuele leerling kunt bekijken waar de TOPS en TIPS van de leerlingen liggen? Oh en de leerling ziet dit ook van zichzelf.
... U via het SCRUMBOARD een goed overzicht heeft van de status van de producten en beoordelingen?
... U een projectplanning (met tussendeadlines) kunt maken voor de leerlingen?
... U In een eenvoudig overzicht inzicht krijgt in de planningsvaardigheden van de leerlingen?

.... Het handig is om te weten dat de inzichten die u van een leerling heeft, ook door de leerling verkregen worden.

 

 

Image9.png

FUNCTIES, ONTWIKKELING en Tarieven

MIJNSCIENCE-WEB zal steeds blijven ontwikkelen en groeien. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke functies operationeel zijn. In de laatste kolom ziet u ook de GROTE items waarmee we bezig zijn. Kleine ontwikkelingen en verbeteringen aan het systeem zetten wij natuurlijk niet in deze lijst. Maar grote, nieuwe, functies zetten we hier natuurlijk wel neer. 
Indien u suggesties en/of verbetervoorstellen heeft dan luisteren wij graag naar u. Als gebruiker bent u natuurlijk het best in staat om te bepalen wat u wilt en wat u mist.

 Omschrijving

HUIDIGE FUNCTIES

IN ONTWIKKELING

Schoolstructuur:
  De gehele schoolstructuur kan in het systeem gezet worden.

Teams: 
  De aan een docent gekoppelde klassen kunnen ingedeeld worden in teams.
Evaluatie: 
  Docenten kunnen vooringestelde evaluaties uitzetten naar de klas of afzonderlijke teams.
  Ook kunnen er eigen evaluaties gemaakt en gedeeld worden.
Volgen: 
  Docenten kunnen de evaluatieresultaten uitlezen over instelbare perioden,
  zowel op teamniveau maar ook op individueel niveau. Alles wordt in overzichtelijke grafieken uiteen gezet.
Competenties: 
  Alle evaluatieresultaten worden uiteengezet aan de hand van de acht competenties van
  projectonderwijs.
Inzicht: 
  Leerlingen kunnen hun eigen competentiestatus zien.
  Deze worden uitgesplitst in drie niveaus (basis, gevorderd en expert).
Productcijfer: 
  Docenten kunnen perioden instellen, inclusief de gewenste producten. 
Cijfers:
  De docent kan producten een cijfer toekennen.
Waardering:
  De docent kan een O/V/G beoordeling geven (Onvoldoende/Voldoende/Goed)
Waardering:
  De docent kan een GO of NO-GO beoordeling geven.
Procescijfer: 
  Uit de evaluaties wordt een procescijfer voorgesteld.
Vrijheid:
  Er worden enkel cijfers voorgesteld. Alle cijfers kunnen handmatig overschreven worden.
Volautomatisch: 
  Geen gedoe meer met het handmatig invoeren van evaluatieresultaten.
  Zodra u een evaluatie uitzet worden de resultaten automatisch verwerkt.
Cijfers: 
  Leerlingen kunnen de (deel)cijfers die de docent ingevoerd heeft inzien.
Teamgenerator:
  Laat het systeem teams samenstellen op basis van verschillende voorkeuren,
  evaluatieresultaten of competentievordering.
Inzicht:
  De docent kan in één oogopslag zien wat de status van gewenste producten is. (scrum)
Leerlingen: 
  De leerlingen kunnen de status van ingeleverd/gewenst werk zien en aanpassen. (scrum)
Logboek: 
  Leerlingen kunnen een logboek bijhouden van het project. 
Berichten:
  Docenten kunnen leerlingen zelf geschreven mededelingen sturen.
Opmerkingen: 
  De leerlingen kunnen de opmerkingen van een docent bij ingevoerde werken/producten inzien.
Status wijzigen: 
  De docent kan de status van te verwachten werken wijzigen.
Geschreven evaluatie: 
  De docent kan open vragen stellen bij een evaluatie.
Reflectie door leerlingen:
  De leerling kan een reflectie schrijven die gekoppeld wordt aan zijn omgeving.
  Op deze manier werkt de leerling zichtbaar aan zijn/haar eigen competentiegroei

Tips en Tops:
  Zowel leerlingen als docenten kunnen zien op welke evaluatievragen zij hoog/laag scoren.
√ 
Deadlines: 
  Een docent kan bij de becijfering van een product aangeven dat het product na de deadline ingeleverd is.
  Dit komt bij de student bij het cijfer te staan.
√ 
Producten: 
  Leerlingen kunnen eindproducten (verslagen, tekeningen, presentaties, e.d.) uploaden.
  Deze producten worden gedurende hun hele schoolcarrière bewaard en blijven in te kijken.
√ 
Beoordeling:
  Ingeleverd werk kan gekoppeld worden aan een gevraagd product, waardoor de docent gevraagd
  wordt om een beoordeling. 
√ 
Raadplegen: 
  Leerlingen kunnen het werk van andere leerlingen (van andere scholen) raadplegen.
√ 
Portfolio: 
  Leerlingen kunnen een eigen etalage aanmaken waardoor zij een portfolio omgeving maken die ze
  kunnen delen met derden.
√ 
Rapporten: 
  Het is mogelijk om diverse rapporten uit het systeem te halen in een PDF format.
  Hierbij kunt u denken aan cijferlijsten, evaluatiesamenvattingen
 

 Prijs

€5,50 p.g.
of
€ 399 + €3,50 p.g.

 

ONDERSTEUNING

De ondersteuning van MIJNSCIENCE-WEB is niet beperkt tot het sturen van mailtjes. 

 • Het is mogelijk om uw school door ons in te laten richten aan het begin van een schooljaar. Neem contact met ons op voor de tarieven.
 • Ook zullen wij aan het begin van ieder schooljaar een aantal informatiemiddagen organiseren voor het gebruik van MIJNSCIENCE-WEB.
 

BENT U NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 

Neem contact met ons op via mail, telefoon of app:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Aanmelden en spelregels

Zoals bij alles in deze wereld hebben ook wij spelregels voor het gebruik van MIJNSCIENCE-WEB op moeten stellen. Op deze manier weten we allemaal wat de bedoeling is. Deze spelregels zijn een uitbreiding op onze algemene voorwaarden.

SPELREGELS  

A. Algemene bepalingen.

 1. Hoofdgebruiker; Dit is de gebruiker die door Educatieve uitgeverij 11J (11JEDU) aangemaakt wordt.
 2. Docent; Dit zijn de gebruikers die de rechten hebben om de gegevens van leerlingen in te zien en te beïnvloeden.
 3. Leerling; Dit is de gebruikersgroep die onder de docent valt.
 4. Gebruikersaantal; Het aantal geregistreerde gebruikers onder een schoolnaam.
 5. Geregistreerde gebruikers; Gebruikers worden door de hoofdgebruiker geregistreerd (aangemaakt) en verwijderd.
 6. Gebruiksduur; Het gebruik van MIJNSCIENCE-WEB wordt vastgelegd voor een jaar (muv pilotfase). Een gebruiksperiode start op 1 oktober en duurt tot 1 oktober het jaar erna. 
 7. Opzeggen is heel simpel, De hoofdgebruiker stuurt een email waarin aangegeven wordt de dienst op te willen zeggen. Deze email bevat ook een telefoonnummer zodat wij de opzegging kunnnen verifiëren. De mail moet uiterlijk op 1 september binnen zijn om per 1 oktober op te zeggen.  

B. Communicatie

 1. Communicatie mbt het gebruik van MIJNSCIENCE-WEB vindt plaats tussen de hoofdgebruiker en 11JEDU.
 2. Vragen of onduidelijkheden? Geef gewoon een seintje!
 3. De hoofdgebruiker, docent en leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de SPAMBOX voor eventueel misplaatste systeemberichten.
 4. 11JEDU zal alles doen wat in haar macht ligt om een veilige omgeving te creëren en te onderhouden.
 5. Aangezien de beheerders van SCIENCE-WEB ook allemaal fulltime voor de klas staan vindt communicatie hoofdzakelijk na 16.00u plaats.

C. Problemen, misbruik

 1. Indien een bug gevonden wordt zal de hoofdgebruiker de bug zo gedetailleerd als mogelijk is rapporteren bij 11JEDU via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Iedere gebruiker mag natuurlijk problemen en bugs rapporteren.
 3. Het op de hoogte zijn van wensen is natuurlijk van groot belang voor ons.
 4. Natuurlijk moet het systeem getest worden. Het moedwillig saboteren van een van onze diensten en producten is natuurlijk verboden. 
 5. Op aanvraag is het mogelijk om een backup terug te plaatsen van uw school.

D. Pilot

 1. Het deelnemen aan de pilots van MIJNSCIENCE-WEB zijn 100% gratis, geen addertjes.
 2. Voorafgaand aan een pilot zal gecommuniceerd worden hoe lang de pilot duurt.
 3. 11JEDU heeft het recht om een pilotfase uit te breiden en in te korten.

E. Na de pilot

 1. Ten minste twee weken voor het eindigen van de pilotfase ontvangt de hoofdgebruiker een melding van beëindiging.
 2. Indien op de datum van beïndiging van de pilotfase geen tegenbericht is ontvangen door 11JEDU via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gaan wij wij er van uit dat u uw pilotstatus om wilt zetten in een permanente status.
 3. Regel E2 is er natuurlijk om te voorkomen dat belangrijke gegevens uit het systeem verwijderd worden.

F. Kosten 

 1. Het meedoen aan welke pilot dan ook van MIJNSCIENCE-WEB is geheel kostenloos.
 2. Voor de berekening van de kosten wordt gerekend met een vaste voet en een toeslag per leerling.
 3. Onder de 200 gebruikers geldt een tarief van € 5,50 per gebruiker. 
 4. Bij 200 gebruikers of meer geldt eenvaste voet voor het gebruik van MIJNSCIENCE-WEB van €399,- Plus €3,50 per geregistreerde gebruiker bovenop de vaste voet. 
 5. De financiële administratie ontvangt éénmaal per jaar een factuur voor het gebruik van MIJNSCIENCE-WEB, gebaseerd op het aantal geregistreerde gebruikers. Indien het aantal gebruikers gedurende het jaar toeneemt verrekenen wij dit met de factuur van het nieuwe jaar.
 6. Voor al onze diensten geldt een betalingstermijn van 30 dagen (geen werkdagen!). De eerste herinnering is gratis.

Tijdens het aanmeldproces wordt er gevraagd om het emailadres van de hoofdgebruiker van de school. Deze gebruiker beheert uw school en speelt dus een belangrijke rol.

Mocht het inschrijven niet lukken, kijk onderaan deze pagina.

 

 

Wanneer u gebruik maakt van een wat oudere browser kan het voorkomen dat het afronden van een bestelling niet lukt. Maar wees niet getreurd, hier hebben we een simpele oplossing voor. Kopieer de volgende tekst naar een emailbericht en vul de gegevens aan. Stuur de email naar info@science-web.nl

Uw naam: ________
De naam van uw school: ________
Het adres van uw school: ________
Postcode en plaats van uw school: ________
Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent: ________

Emailadres van de financiële administratie: ________

Welke dienst wilt u afnemen: MIJNSCIENCE-web
- Pilotbepaling: Ik ben me bewust dat er tijdens de startperiode gegarandeerd bugs gevonden worden.
- Doorloopbepaling: Ik heb de spelregels gelezen, begrepen en ga daarmee akkoord.
- Algemene voorwaarden: Ik ben me bewust dat de algemene voorwaarden van kracht zijn (footer)
- Naam van de hoofdgebruiker:_____________
- Email adres hoofdgebruiker: _______________
- Welke Fase wilt u afnemen? 1
- Wilt u dat de school voor u ingericht wordt? ja/nee