De Literatuurlijst

literatuur

Snelle navigatie

De opmaak Verwijzingen naar verschillende type bronnen LEES DIT ARTIKEL EERST!   
De opmaak samengevat    
   
    

Inleiding

Een literatuurlijst is een verantwoording van alle gebruikte bronnen in een verslag, werstuk of scriptie. Door goed bij te houden welke bronnen je gebruikt zul je niet snel van plagiaat beschuldigd worden. Wanneer je je literatuurlijst goed bijhoudt, wil dit niet zeggen dat je zomaar teksten over mag nemen. Je benoemt je informatiebronnen. Lees het artikel ' Plagiaat is diefstal' via het dashboard om te weten wat er allemaal niet mag.

Het maken van een literatuurlijst aan het einde van een project is een immense klus. Vaak weet je niet precies meer waar je informatie vandaan gehaald hebt of je vergeet bronnen te vermelden. Gelukkig is er een oplossing om een literatuurlijst te maken zonder al te veel moeite. Dit doe je door je literatuurlijst bij te houden.

Helaas gaat het bijhouden niet altijd even goed. Je moet namelijk leren dat bijhouden minder werk is dan in een keer doen. In dit artikel gaan we het hebben over de opmaak van de literatuurlijst, de regels van de literatuurlijst, het maken van goede citaten en het verwijzen naar geraadpleegde literatuur in je eigen teksten.

De opmaak

De opmaak oftewel de lay-out van een literatuurlijst komt heel erg nauw. Daarom laten we je stap voor stap zien hoe de literatuurlijst eruit moet zien. We adviseren je om je literatuurlijst eerst in Excel te maken en de opmaak te bewaren voor het laatst. Je literatuurlijst moet namelijk op alfabetische volgorde staan en dit gaat via Excel echt heel gemakkelijk. 

Nu op naar de opmaak! Neem een vernoeming in literatuurlijst naar een wetenschappelijk artikel:

003

We gaan het verder op in dit artikel hebben over wat er allemaal staat. We kijken nu alleen even naar de opmaak. Zie je dat de titel van het artikel cursief gedrukt is? Dit is een eis!

003

 

In de opmaak van een literatuurverwijzing moeten we eerst kijken naar het uitvullen van de regels. Je ziet dat na ‘Geraadpleegd van’ er een heel stuk wit is. Dit willen we niet hebben. We willen de URL gewoon starten na deze tekst. Dit doen we door een / op te zoeken waar we de URL kunnen breken. 

003

Achter de rood gekleurde / zetten we de cursor neer. Nu kies je in word voor Invoegen → Symbool → Meer symbolen → speciale tekens. In het scherm dat je voor je ziet zoek je naar ‘Geen breedte, optionele afbreking’, je selecteert deze en klikt op invoegen.
We hebben de URL nu gebroken en het eerste stuk van de URL komt keurig netjes bovenaan te staan.

003

De volgende stap is de inspringing in regel twee. We willen als het ware dat de regel helemaal links start en vervolgens, bij de tweede en eventueel volgende regels een sprongetje naar rechts maakt. Zoals hieronder.

003

Je maakt deze inspringing door de bron te selecteren

003

Als je de bron geselecteerd hebt zie je bovenaan bij de liniaal twee driehoekjes en een blokje staan. Pak het onderste driehoekje beet en versleep deze naar de ‘1’ toe. 

003

Je ziet dat de onderste regel ingesprongen is. Je literatuurverwijzing is nu opgemaakt. Een volledige lijst staat natuurlijk op alfabetische volgorde en ziet er als volgt uit:

Literatuurlijst

Kort samengevat kun je stellen dat bij de opmaak van een literatuurverwijzing/literatuurlijst:

 • Alle bronnen op alfabetische volgorde staan
 • De titel cursief gedrukt is
 • De regels uitgevuld zijn
 • Een tweede (en eventuele derde, vierde) regel inspringt.


Verwijzingen naar verschillende typen bronnentop button

Er zijn heel veel verschillende soorten bronnen waarnaar je kunt verwijzen. In het onderstaande stuk zullen we voorbeelden laten zien van verwijzingen naar deze bronnen en doornemen hoe je ze zelf aan kunt maken.

Internetartikel

Bij een internetartikel is het belangrijk om je te realiseren dat deze nogal eens wijzigen. Neem de artikelen op science-web. Deze worden regelmatig aangepast. Soms gaat het om kleine taalaanpassingen maar soms gaat het om grote veranderingen. Daarom heb je bij een internetartikel de volgende gegevens nodig.

 • Type artikel: webpagina, nieuwsartikel, website, mobiele app, blogpost, blogreactie, dataset, Facebookbericht, Facebookpagina,  Facebookgroep, forumpost, foto, illustratie, persbericht, Twitter, Youtube, Vimeo, video, …… 
 • Auteur(s) of organisatie: Wie heeft het artikel geschreven? Of welk bedrijf heeft het gepubliceerd? Soms is dit onbekend. 
 • Titel of beschrijving: Noteer de titel van je bron, startend met een hoofdletter. Soms is er geen titel, bijvoorbeeld bij een afbeelding. Geef dan een korte beschrijving.
 • Pubicatiedatum: Noteer de datum waarop deze bron gepubliceerd is.. helaas is dit niet altijd te achterhalen. Noteer dan ‘n.d.’of ‘z.j.’ in plaats van het jaartal. Nd staat voor no-date en zj staat voor zonder jaartal.
 • URL: Noteer de URL naar de bron toe.
 • Datum geraadpleegd: Internetbronnen veranderen nogal eens. Noteer daarom wanneer je de bron gelezen hebt.

Als we alle informatie verzameld hebben kunnen we een literatuurlijst aan gaan maken. We laten van ieder type internetbron een voorbeeld zien van een literatuurverwijzing. Let goed op de gebruikte kleurcodes.


Webpagina:

top button

 • Type artikel: webpagina
 • Auteur(s) of organisatie: J.E. van Elferen 
 • Titel of beschrijving: Programma van Eisen
 • Pubicatiedatum: 05-07-2016 
 • URL: http://science-web.nl/groepswerk/programma-van-eisen
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Elferen, J. E. van.(2016, 05 juli).Programma van Eisen.[webpagina]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,vanhttp://science-web.nl/groepswerk/programma-van-eisen 

Elferen, J. E. van. (2016, 05 juli). Programma van Eisen. [webpagina] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van http://science-web.nl/groepswerk/programma-van-eisen


Webpagina met meerdere auteurs:

top button

 • Type artikel: webpagina
 • Auteur(s) of organisatie: J.E. van Elferen & L. Janssen 
 • Titel of beschrijving: Plan van Aanpak Niveau 1
 • Pubicatiedatum: 27-10-2014 
 • URL: http://science-web.nl/verslagen/verslagen-plan-van-aanpak-2/pva-niveau-7
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Elferen, J. E. van., Janssen, L.(2014, 27 oktober).Plan van aanpak Niveau 1.[webpagina]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van http://science-web.nl/verslagen/verslagen-plan-van-aanpak-2/pva-niveau-7

Elferen, J. E. van., Janssen, L. (2014, 27 oktober). Plan van aanpak Niveau 1. [webpagina] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van http://science-web.nl/verslagen/verslagen-plan-van-aanpak-2/pva-niveau-7


 

Website als geheel

Een website als geheel mag je niet opnemen in de literatuurlijst!


Mobiele app:

top button

 • Type artikel: Mobiele applicatie
 • Auteur(s) of organisatie: Educatieve Uitgeverij 11J 
 • Titel of beschrijving: Science applicatie
 • Pubicatiedatum: 26-09-2014 
 • URL: niet langer beschikbaar, geraadpleegd op iPad van L. Janssen
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Educatieve Uitgeverij 11J.(2014, 26 september).Science applicatie.[mobiele applicatie]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van iPad L. Janssen

Educatieve Uitgeverij 11J. (2014, 26 september). Science applicatie. [mobiele applicatie] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van iPad L. Janssen


Blogpost:

top button

 • Type artikel: Blogpost
 • Auteur(s) of organisatie: Linel 
 • Titel of beschrijving: Vraag over APA
 • Pubicatiedatum: 26-10-2015 
 • URL: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/internetartikel/
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Linel.(2015, 26 oktober).Vraag over APA.[blogpost]Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/internetartikel/

Linel. (2015, 26 oktober). Vraag over APA. [blogpost] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/internetartikel/


Blogreactie:

top button

 • Type artikel: Blogreactie
 • Auteur(s) of organisatie: Bas Swaen 
 • Titel of beschrijving: Reactie op vraag over APA
 • Pubicatiedatum: 26-10-2015 
 • URL: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/internetartikel/
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Swaen, B.(2015, 26 oktober).Reactie op vraag over APA.[blogreactie]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/internetartikel/

Swaen, B. (2015, 26 oktober). Reactie op vraag over APA. [blogreactie] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/internetartikel/


Dataset:

top button

 • Type artikel: dataset
 • Auteur(s) of organisatie: Rijkswaterstaat 
 • Titel of beschrijving: Waterafvoer
 • Pubicatiedatum: 17-07-2016 
 • URL: https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/waterafvoer.aspx
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Rijkswaterstaat.(2016, 17 juli).Waterafvoer.[dataset]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/waterafvoer.aspx

Rijkswaterstaat. (2016, 17 juli). Waterafvoer. [dataset] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/waterafvoer.aspx


Facebookbericht:

top button

 • Type artikel: Facebookbericht
 • Auteur(s) of organisatie: Joris van Elferen 
 • Titel of beschrijving: mijnscience-web
 • Pubicatiedatum: 22-05-2016 
 • URL: https://www.facebook.com/11jedu/?fref=nf
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Elferen, J. van.(2016, 22 mei). Mijnscience-web.[Facebookbericht]Geraadpleegd op 17 juli, 2016,van https://www.facebook.com/11jedu/?fref=nf

Elferen, J. van. (2016, 22 mei). Mijnscience-web. [Facebookbericht] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://www.facebook.com/11jedu/?fref=nf


Facebookpagina:

top button

 • Type artikel: Facebookpagina
 • Auteur(s) of organisatie: Educatieve uitgeverij 11J 
 • Titel of beschrijving: Bedrijfspagina
 • Pubicatiedatum: 08-04-2013 
 • URL: https://www.facebook.com/11jedu/
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Educatieve uitgeverij 11J.(2013, 8 april).Bedrijfspagina.[Facebookpagina]Geraadpleegd op 17 juli, 2016,van https://www.facebook.com/11jedu/

Educatieve uitgeverij 11J. (2013, 8 april). Bedrijfspagina. [Facebookpagina] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://www.facebook.com/11jedu/


Forumpost:

top button

 • Type artikel: Forumpost
 • Auteur(s) of organisatie: MartijnM 
 • Titel of beschrijving: Handleiding migreren van 2.5 naar 3.x
 • Pubicatiedatum: 10-01-2015 
 • URL: http://forum.joomlacommunity.eu/showthread.php?t=23421
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

MartijnM.(2015, 10 januari).Handleiding migreren van 2.5 naar 3.x.[Forumpost]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van http://forum.joomlacommunity.eu/​showthread.php?t=23421

MartijnM. (2015, 10 januari). Handleiding migreren van 2.5 naar 3.x. [Forumpost] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van http://forum.joomlacommunity.eu/​showthread.php?t=23421


Foto zonder titel:

top button

 • Type artikel: Foto
 • Auteur(s) of organisatie: Joris van Elferen 
 • Titel of beschrijving: Fotoshoot TOOLS, bij een beschrijving i.p.v. een titel worden er vierkante haken om de beschrijving gezet.
 • Pubicatiedatum: 09-05-2014 
 • URL: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10359506_1431845530400285_6859977972656210255_n.jpg?oh=8a06cc9d18a450f0f74817d0193c197f&oe=57EE9418&__gda__=1474953619_52b898cc6a6e081d2b67c195d76e0964
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Elferen, J. van.(2014, 9 mei).[Fotoshoot TOOLS].[Foto]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10359506_1431845530400285_6859977972656210255_n.jpg?oh=8a06cc9d18a450f0f74817d0193c197f&oe=57EE9418&__gda__=1474953619_52b898cc6a6e081d2b67c195d76e0964

Elferen, J. van. (2014, 9 mei). [Fotoshoot TOOLS]. [Foto] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10359506_1431845530400285_6859977972656210255_n.jpg?oh=8a06cc9d18a450f0f74817d0193c197f&oe=57EE9418&__gda__=1474953619_52b898cc6a6e081d2b67c195d76e0964


Illustratie:

top button

 • Type artikel: Illustratie
 • Auteur(s) of organisatie: Femke van Lienen-Haneveer 
 • Titel of beschrijving: Battie wijst
 • Pubicatiedatum: 22-05-2014 
 • URL: http://science-web.nl/images/leermiddelen/science/basismodule/polaroid/wijzen_001.jpg
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Lienen-Haneveer, F. van.(2014, 22 mei).Battie wijst.[Illustratie]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van http://science-web.nl/images/leermiddelen/science/basismodule/polaroid/​wijzen_001.jpg

Lienen-Haneveer, F. van. (2014, 22 mei). Battie wijst. [Illustratie] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van http://science-web.nl/images/leermiddelen/science/basismodule/polaroid/​wijzen_001.jpg


Persbericht:

top button

 • Type artikel: Persbericht
 • Auteur(s) of organisatie: NOS 
 • Titel of beschrijving: Dader Nice verkende boulevard voor aanslag
 • Pubicatiedatum: 17-07-2016 
 • URL: http://nos.nl/artikel/2118087-dader-nice-verkende-boulevard-voor-aanslag.html
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

NOS.(2016, 7 juli).Dader Nice verkende boulevard voor aanslag.[Persbericht]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van http://nos.nl/artikel/2118087-dader-nice-verkende-boulevard-voor-aanslag.html

NOS. (2016, 7 juli). Dader Nice verkende boulevard voor aanslag. [Persbericht] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van http://nos.nl/artikel/2118087-dader-nice-verkende-boulevard-voor-aanslag.html


YouTube/vimeo/video:

top button

 • Type artikel: YouTube
 • Auteur(s) of organisatie: Educatieve Uitgeverij 11J
 • Schermnaam: 11JEDU 
 • Titel of beschrijving: PvE
 • Pubicatiedatum: 6-07-2016 
 • URL: https://youtu.be/YmWodp_9VJE
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Educatieve Uitgeverij 11J.[11JEDU]. (2016, 6 juli).PvE.[YouTube] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://youtu.be/YmWodp_9VJE

Educatieve Uitgeverij 11J. [11JEDU]. (2016, 6 juli). PvE. [YouTube] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van https://youtu.be/YmWodp_9VJE


Film:

top button

 • Type artikel: Film
 • Producent(en): Janet Healy, Brett Hoffman, Christopher Meledandri, Robert Taylor
 • Regisseur: Yarrow Cheney, Chris Reanud
 • Titel: The Sectret Life of Pets
 • Pubicatiejaar: 2016 
 • Land van Afkomst: Verenigde Staten
 • Naam Studio: Illumination

Healy, J., Hoffman, B., Meledandri, C., Taylor, R.(producent)& Cheney, Y., Reanud, C. (regisseur).(2016).The Sectret Life of Pets.[Film].Verenigde Staten: Illumination

Healy, J., Hoffman, B., Meledandri, C., Taylor, R. (producent) & Cheney, Y., Reanud, C. (regisseur). (2016). The Sectret Life of Pets. [Film]. Verenigde Staten: Illumination


Studie(boek):

top button

 • Auteur(s) of organisatie: Charles Dickens
 • Titel boek: Oliver Twist 
 • Naam uitgever: L.J. Veen BV
 • Stad uitgever: Ede 
 • Land uitgever: Nederland
 • Jaar uitgifte: 1979
 • Editie: 1
 • DOI of URL: Alleen noteren als je digitaal boek hebt

Dickens, C.(1979).Oliver Twist(1e ed.). Ede,Nederland:L.J. Veen BV

Dickens, C.(1979).Oliver Twist(1e ed.). DOI: noteer hier het Digitaal Identificatienummer

Dickens, C. (1979).Oliver Twist(1e ed.). URL: noteer hier de URL naar het boek

Dickens, C. (1979). Oliver Twist (1e ed.). Ede, Nederland: L.J. Veen BV

Dickens, C. (1979). Oliver Twist (1e ed.). DOI: noteer hier het Digitaal Identificatienummer

Dickens, C. (1979). Oliver Twist (1e ed.). URL: noteer hier de URL naar het boek


Krantenartikel(offline):

top button

 • Auteur(s): Peter de Vries
 • Titel Artikel: Middelbare scholieren worden lui 
 • Naam van krant: Burgerkrant
 • Pubicatiedatum: 22-05-2016 
 • Pagina(‘s): 10

Vries, P. de.(2016, 22 mei).Middelbare scholieren worden lui.Burgerkrant,pp. 10

Vries, P. de. (2016, 22 mei). Middelbare scholieren worden lui. Burgerkrant, pp. 10


Krantenartikel (online):

top button

 • Auteur(s): Peter de Vries
 • Titel Artikel: Middelbare scholieren worden lui 
 • Naam van krant: Burgerkrant
 • Pubicatiedatum: 22-05-2016 
 • Pagina(‘s): 10
 • URL naar het artikel: http://www.urlnaarhetartikel.nl

Vries, P. de.(2016, 22 mei).Middelbare scholieren worden lui.Burgerkrant,pp. 10. Geraadpleegd van http://www.urlnaarhetartikel.nl

Vries, P. de. (2016, 22 mei). Middelbare scholieren worden lui. Burgerkrant, pp. 10. Geraadpleegd van http://www.urlnaarhetartikel.nl


Enquête:

Enquêtes worden niet opgenomen in een literatuurlijst. Deze stop je in de bijlagen.


Interview/vraaggesprek:

Interviews en vraaggesprekken worden niet opgenomen in een literatuurlijst. Een afschrift van een interview of vraaggesprek stop je in de bijlagen.


Pdf-documenten:

Een pdf-document is meestal een digitale publicatie van een boek, tijdschrift of krant. Behandel een pdf-document zoals je het origineel zou behandelen.


Persoonlijke communicatie:

Met persoonlijke communicatie bedoelen we emailverkeer, telefoongesprekken vraaggesprekken etc. Geen vorm van communicatie is vrij controleerbaar. Aangezien je alleen controleerbare verwijzingen in een literatuurlijst opneemt kun je om de persoonlijke communicatie te bewijzen de bewijsstukken opnemen in de bijlagen. 


Radio of TV programma:

top button

 • Naam presentator: Tim Hofman
 • Naam producent: Bart de Graaff
 • Titel aflevering: Stefan heeft kanker en het ROC krijgt een oorkonde 
 • Format: tv-show
 • Pubicatiedatum: 14-06-2016 
 • Naam serie: Boos
 • Stad straat land producent: Hilversum, Wim T. Schippersplein, Nederland

Hofman, T.(presentator).(2016, 14 juni).Stefan heeft kanker en het ROC krijgt een oorkonde[tv-show].Graaff, B., de. (producent). Boos. Hilversum, Wim T. Schippersplein, Nederland.

Hofman, T. (presentator). (2016, 14 juni). Stefan heeft kanker en het ROC krijgt een oorkonde [tv-show]. Graaff, B., de. (producent). Boos. Hilversum, Wim T. Schippersplein, Nederland.


Software/computerprogramma’s:

top button

 • Type: Software
 • Auteur(s) of organisatie: Siemens 
 • Productnaam: Solid Edge ST8
 • Pubicatiedatum: 20-08-2015 
 • URL: http://www.siemens.nl
 • Datum geraadpleegd: 17-07-2016

Siemens(2015, 20 augustus).Solid Edge ST8.[Software]Geraadpleegdop 17 juli, 2016,van http://www.siemens.nl

Siemens (2015, 20 augustus). Solid Edge ST8. [Software] Geraadpleegd op 17 juli, 2016, van http://www.siemens.nl


APA verwijzing naar dit artikel:

Educatieve Uitgeverij 11J. (2016, 17 juli). Literatuurlijst volgens APA regels. [webpagina] Geraadpleegd op xx maand, jaar, van http://science-web.nl/verslagen/literatuurlijst-volgens-apa-regels