Plagiaat is diefstal!

Plagiaat bron

Inleiding

Het lijkt vaak een gemakkelijke uitweg. Je moet een werkstuk maken en je gaat op zoek op het internet. Toevallig vind je online het perfecte verhaal. Je kopieert de tekst, je plakt hem in Word, je past een paar woorden en zinnen aan en… voila! Je hebt een werkstuk gemaakt. Mag dat?

Plagiaat.

Laten we eens kijken naar een aantal omschrijvingen van het woord plagiaat:

(engels: plagiarism) Het overnemen van de ideeën of woorden van iemand anders, of het opzettelijk gebruiken van iemands werk zonder de bron te vermelden.
Bron: aat-ned.nl

het overnemen van tekstgedeelten, ideeën, enz. en dat voor eigen werk laten doorgaan.
Bron: collegenet.nl

(auteursrecht) zonder toestemming overnemen van auteursrechtelijk beschermde teksten en deze uitgeven voor eigen werk.
Bron: juridischwoordenboek.nl

Plagiaat betekent het hergebruiken van andermans werk Wanneer je het complete werk van iemand anders (of onderdelen van het werk van iemand anders) overneemt en net doet alsof het je eigen werk is dan spreken we van plagiaat. Bij plagiaat gaat het niet enkel om de letterlijke teksten, maar ook ideeën die gestolen worden zonder toestemming kan [..]
Bron: wat-betekent.nl

Deze beschrijvingen zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Je gebruikt werk van een ander en je doet net alsof het van jou is. Of het werk nu aangepast is of niet. Het is en blijft strafbaar. Het niet goed parafraseren of citeren is dus heel gevaarlijk. Het kan verward worden met plagiaat.

Wist je dat het zelfs bij wet strafbaar is om plagiaat te plegen?

Hoe komen scholen er achter dat je plagiaat pleegt.

In de meeste gevallen is het ontdekken van plagiaat heel simpel. Zeker op middelbare scholen valt het direct op als de tekst niet bij de auteur past. Iemand die in de tweede klas zit schrijft doorgaans niet als een volwassene. Ook wanneer de kennis van de leerling/student niet aansluit bij wat hij beschrijft val je snel door de mand. Hoe kun je in een verslag woorden gebruiken waarvan je later de betekenis niet weet? De gemakkelijkste is natuurlijk de plagiaat scanner. Dit is een programma waar je een verslag in laadt en vervolgens kijkt het programma waar de verschillende delen vandaan komen. En daar komt een prachtig rapport uit rollen.

Voorkomen van plagiaat is simpel

Het voorkomen van onbedoeld plagiaat is heel simpel. Zorg er voor dat je je literatuurlijst bij houdt vanaf dag 1. Zorg er ook voor dat je goed citeert en parafraseert. Dit zelfde doen wij ook als we deze artikelen schrijven. Ook wij doen een hoop opzoekwerk. Wij lezen alleen en dan gaan we pas schrijven. Wij kopiëren sleden iets en als we iets kopiëren dan geven we heel duidelijk aan waar het vandaan komt.

De website Turnitin heeft de tien meest voorkomende vormen van plagiaat uiteengezet. Wij bespreken er 8. We hebben de namen iets aangepast omdat het artikel in het Engels geschreven is.

Nummer 1: de kloon

Een student levert werk in van een andere student. Er wordt dus niets aangepast behalve de naam.

Nummer 2: CTRL-C

Een student kopieert teksten van een bron en verandert weinig of niets aan de tekst. Er wordt geen bron vermeld en de tekst wordt niet als citaat beschreven.

Nummer 3: zoek en vervang

Er worden grote stukken tekst gekopieerd maar er worden woorden vervangen. Veel scholieren denken dat dit mag. Nee dus!

Nummer 4: roeren

Er worden resultaten en producten van verschillende plekken af gehaald zonder aan te geven waar vandaan. Vervolgens wordt het geheel aan elkaar geschreven zonder eigen inbreng of toevoeging.

Nummer 5: hergebruik

Als je heel veel geluk hebt kun je een werkstuk dat je gemaakt hebt voor het ene vak gewoon weer gebruiken voor een ander vak. Zeker in het vervolgonderwijs komt dit nog wel eens voor. En nu komt het vreemde. Dit mag niet. Je mag werk dat je gemaakt hebt voor het ene vak niet zomaar hergebruiken voor een ander vak. Ook dit valt onder plagiaat. Wil je eerder gemaakt werk inzetten? Overleg het eerst met je begeleider.

Nummer 6: hybride

Deze vorm van plagiaat ontstaat wanneer je vergeet om goed te citeren. In dit geval heb je teksten waarbij de bronvermelding op orde is en je hebt stukken waarbij je het vergeten bent. Je steelt dus stukken tekst zonder dat het de bedoeling is.

Nummer 7: prakje

Er worden stukken tekst van verschillende bronnen gehaald. Deze stukken tekst worden aan elkaar en door elkaar geschreven.

Nummer 8: 404 Error

De 404 Error ken je misschien wel van het internet. Het wil zeggen dat een URL niet bestaat. Bij deze vorm van plagiaat lijkt er een heel goed verslag te liggen met heel mooie resultaten. Ook de literatuurverwijzingen, citaten en bronvermeldingen lijken helemaal op orde. Super toch! Wanneer de bronnen echter gecontroleerd worden blijkt dat de hele scriptie gebaseerd is op een grote duim. De bronnen bestaan niet. Het hele onderzoek is verzonnen.  

Diederik Stapel heeft vandaag zijn doctorstitel vrijwillig ingeleverd bij de Universiteit van Amsterdam. Volgens onderwijsredacteur Bart Funnekotter van NRC Handelsblad is dat in Nederland bijna nog nooit voorgekomen.

Het getuigschrift dat Stapel kreeg na zijn promotie in 1997, is weer in bezit van de onderwijsinstelling. Dat meldtde universiteit op haar website. Alleen een universiteit kan iemand een doctorstitel afnemen en het ziet er naar uit dat de UvA het inleveren ervan geaccepteerd heeft, aldus Funnekotter.

In september werd Stapel, op dat moment hoogleraar van de Universiteit van Tilburg, op non-actief gesteldomdat hij onderzoeksgegevens voor zijn publicaties verzon. Een commissie onder voorzitterschap van professor Pim Levelt onderzocht de fraude namens de Universiteit Tilburg. Daaruit bleek eind oktober dat Stapel jarenlang onderzoeksdata bedacht. In zeker dertig gevallen verzon hij de resultaten zelf. Tientallen artikelen zijn nog in onderzoek.

Klis, H. (2011, 10 november). Stapel levert doctorsgraad in, maar daarmee is de zaak nog niet afgedaan. NRC. Geraadpleegd van http://www.nrc.nl/nieuws/2011/11/10/stapel-levert-doctorsgraad-in-maar-daarmee-is-de-zaak-nog-niet-afgedaan-a1450807

Hoe gaan scholen met Plagiaat om?

Hoe scholen en universiteiten met plagiaat om gaan is nogal verschillend. Evenals hoe plagiaat omschreven wordt. Op middelbare scholen wordt plagiaat doorgaans beloond met een cijfer 1, zonder kans op herstel…. Au.. De website www.scribbr.nl heeft heel mooi opgezocht hoe verschillende hogescholen en universiteiten plagiaat beschrijven.

Tilburg University

De Tilburg University verstaat onder plagiaat: “In een scriptie of ander werkstuk tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen over te nemen zonder bronvermelding”.
Bron: Definitie plagiaat Tilburg University.

Universiteit Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verstaat onder plagiaat: “Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding”.

Bron: Definitie plagiaat Universiteit van Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De Haagsche Hogeschool

In de onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool is de definitie van plagiaat: “Een vorm van fraude waarbij stukken van anderen of eerder gepubliceerd eigen werk zijn gebruikt in eigen werk zonder correcte bronvermelding”.

Bron: Onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool.


Voor dit artikel zijn de volgende bronnen gebruikt:

Driessen, K. (2013, 21 oktober). 10 vormen van plagiaat. [webpagina] Geraadpleegd op 18-07-2016, van https://www.scribbr.nl/plagiaat/tien-vormen-van-plagiaat/

Scribbr. (n.d.). Wat is plagiaat?. [webpagina] Geraadpleegd op 18-07-2016, van https://www.scribbr.nl/category/plagiaat/

Turnitin. (2012). Results: Plagiarism Spectrum. [webpagina] Geraadpleegd op 18-07-2016, van http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php


APA verwijzing naar dit artikel:

Educatieve Uitgeverij 11J. (2016, 18 juli). Plagiaat is diefstal!. [webpagina] Geraadpleegd op xx maand, jaar, van http://science-web.nl/verslagen/plagiaat-is-diefstal