• Creëer overzicht

  Leerlingen zorgen ervoor dat ze eerst kijken naar de totale opdracht.

 • Luisteren naar de opdracht

  Leerlingen luisteren aandachtiger naar de opdracht en sprinten minder snel naar de eindopdracht.

 • Niet verdwalen

  Leerlingen verdwalen minder snel in het project.

 • Weet de weg!

  Leerlingen plannen hun route nauwkeuriger.

 • Kijk rond

  Tijdens de opdracht kijken leerlingen vooruit en terug.

 • Beter doordachte eindproducten

  Eindproducten sluiten beter aan bij de opdracht.

 • Evalueer!

  Evalueer het project en zie de verbeterpunten.

Binnen het [Technasium] beginnen leerlingen, zodra ze de opdracht ontvangen hebben van de opdrachtgever, het liefst meteen aan de eindopdracht. Zeker wanneer er een ontwerp-opdracht is zitten de koppies van de leerlingen vol met enthousiaste ideeën, die ze het liefst direct uit zouden willen voeren. Het technasium format verlangt echter dat de kinderen een traject doorlopen van deelopdrachten die uiteindelijk resulteert in een doordacht eindproduct. Doordat kinderen zo snel mogelijk willen beginnen aan de eindopdracht zullen ze geneigd zijn om zo snel mogelijk door de eerste deelopdrachten heen te gaan. Hierdoor komen leerlingen onvoorbereid bij de eindopdracht aan. 

Na een pilot van twee jaar met diverse O&O klassen is er een toevoeging aan het bestaande format ontstaan namelijk het uitgebreidere plan van aanpak. Niet alleen leren kinderen hierdoor in een vroeg stadium om goede verslagen te schrijven. Ze krijgen ook een gevoel bij het gehele beeld dat hoort bij de opdracht. 

In het kort houdt de toevoeging het volgende in:

 1. De leerlingen schrijven een plan van aanpak. Hierdoor worden ze uitgedaagd zich echt te verdiepen in een onderwerp. Hoe dit gedaan wordt kun je lezen in de artikelen over het plan van aanpak. De leerlingen hebben ongeveer 6 tot 9 uur nodig om tot een goed plan van aanpak  te komen. Dit plan van aanpak  valt volledig thuis te maken, het is dus niet noodzakelijk om hier veel lestijd voor op te offeren. 

 2. De leerlingen doorlopen de reguliere [Technasium]-opdracht, hier gaan ze sneller doorheen doordat de leerlingen een beter overzicht hebben.

 3. Per periode wordt 3 maal geëvalueerd met behulp van de beoordelingsmatrix, deze is te downloaden op deze website.

 4. De leerlingen schrijven een eindverslag met niveau! Aan de hand van het format wat op deze site te vinden is. 

 5. De leerlingen krijgen een echt individueel cijfer dankzij de beoordelingsmatrix. Meeliften wordt erg lastig!