Scrummen

Wat is een Scrumboard?

In plaats van een planning (zoals uitgelegd in de plan van aanpak modules) kun je ook gebruik maken van een scrumboard.

Een scrumboard is een hulpmiddel voor het plannen. Het is uitermate geschikt voor projecten die langer duren en verdeeld kunnen worden in verschillende kleinere taken. Je kunt het gebruiken voor individueel werk, maar het komt beter tot zijn recht bij groepswerk.
Een scrumboard is verdeeld in 3 vakken: TE DOEN, MEE BEZIGGEDAAN.

Elke taak binnen een project wordt op een memoblaadje geschreven en geplaatst in het vakje TE DOEN.
Wanneer je aan de slag gaat met deze taak, plaats je het briefje in het vakje MEE BEZIG.
Is een taak afgerond, dan plaats je het memoblaadje in het vakje GEDAAN

Omdat je verschillende kleuren gebruikt voor alle groepsleden kan iedereen zien wie met een taak aan het werk is, maar ook hoeveel taken iemand al heeft afgerond.
Je creëert zo voor je team een duidelijk overzicht van wat er gedaan is en hoe ver je bent met het afronden van het project.

Hoe werkt een Scrumboard

Binnen het Technasium is een scrumboard een zeer handige manier van plannen.
Ieder groepslid krijgt één kleur memoblaadjes en noteert daarop welke taak hij/zij gaat doen gedurende het project. Probeer daarbij de taken zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Schrijf dus niet alleen op "eindverslag maken", maar splits dat op in veel kleine stapjes: "inleiding schrijven", "deelvraag 1 uitwerken", "evaluatie schrijven", etc.
Zorg dat je het werk goed verdeeld over alle groepsleden, zodat iedereen ongeveer evenveel doet.
Schrijf op het scrumboard duidelijk op welk groepslid welke kleur heeft gekregen.

Op ieder memoblaadje schrijf je de volgende drie dingen op:

  1. Een zeer korte omschrijving van de taak (bijvoorbeeld: "inleiding schrijven eindverslag")
  2. De datum waarop je de taak afgerond wilt hebben.
  3. Een stukje open ruimte (zie uitleg hieronder)

In deze open ruimte noteer je alle dagen en tijden waarop je aan deze taak hebt gewerkt. Je krijgt daardoor meteen een logboek en dat scheelt veel tijd, want dan hoef je dat niet apart nog bij te houden.
Aan het eind van het project kun je deze blaadjes dan in één keer overnemen in het logboek dat in je eindverslag komt te staan.

Begin iedere les met het overlegmoment bij het scrumboard. Je bespreekt dan wat iedereen gaat doen in die les en wat je af wilt hebben aan het einde van de les. Hetzelfde doe je aan het einde van de les. Neem door of het werk klaar is, geef dat duidelijk aan op je scrumboard en verdeel huiswerk als iemand zijn/haar taak niet heeft afgekregen.

Hieronder vind je enkele voorbeelden. Je kunt deze uitprinten en gebruiken om de memoblaadjes op te plakken.